Köpvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.soudly.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Havikim AB (Soudly är ett helägt varumärke av Havikim AB), org. nr: 559071-2310, Havikim AB, Egnahemsvägen 5A, 331 53 Värnamo.

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till dessa villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren och före du använder vår sida.

BEKRÄFTELSE

När vi väl tagit emot en beställning gjord av dig så kommer vi att skicka en orderbekräftelse till din mailadress. Det är därför viktigt att du skriver in en korrekt och giltig mailadress när du genomför din beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen som referens för att underlätta eventuell framtida kontakt vid t.ex. support. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet hos oss.

BETALNING

Du kan välja att betala med kreditkort eller genom faktura (administreras via Klarna och gäller endast leveranser i Sverige).

BETALNING MED KORT

Betala med ditt bank- eller kreditkort säkert över nätet. Klarna hanterar din betalning med säker kryptering och i linje med strikt bankstandard. Dina kortuppgifter skickas direkt till din bank och kan inte läsas eller kommas åt av någon annan än din bank. Det utgår inga extra kostnader för kortbetalningar. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din order så kan den dock automatisk komma att avbeställas.

BETALNING MOT FAKTURA

När du väljer att betala via faktura kan du välja att betala såväl på dagen för beställningen som senare (upp till 14 dagar från datum för beställning). Det är viktigt att du är skriven på den adress som du önskar leverans till. Du har också möjlighet att dela upp din betalning. Allt görs i samarbete med Klarna.

PRISER

Alla priser som du ser på Soudly.com är inklusive moms.

Priser gäller svensk valuta (SEK).

BESTÄLLNINGAR

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas till polisen. Detsamma gäller eventuella beställningar där Havikim AB (Soudly är ett helägt varumärke av Havikim AB) misstänker brott.

Havikim AB förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera priser på erlagda beställningar. Ifall ett angivet pris för en vara är uppenbart felaktigt så kan Havikim AB avbryta köpet och istället betala tillbaka pengarna till kunden.

Privata kunder har rätt att returnera en beställning inom 14 dagar från att de mottagit den. Denna rätt gäller dock under förutsättning att produkten och dess förpackning är i oförändrat skick. Om kunder utnyttjar sin rätt att skicka tillbaka sin order ska de kontakta Havikim AB för att få en adress att skicka varorna till. Kostnaderna för att skicka tillbaka produkterna betalas av kunden. Om en försändelse skadas under transport till kunden, så ska Havikim AB kontaktas inom 30 dagar från att kunden mottagit försändelsen

GARANTI

Soudly (Havikim AB) lämnar två års garanti på produktsortimentet från köpdagens datum. Garantin omfattar t.ex. tillverkningsfel på stommar, eller skador på lackering. Ljuskällor omfattas av egen garanti.

För att få en order utbytt under denna garanti, vänligen använd vårt kontaktformulär på ”kontakta oss” sidan. I ditt mail så behöver du specificera ditt namn, din adress, ordernummer och en detaljerad beskrivning av den aktuella frågan. Slutligen, skriv ”returnering av köp” som ämnesrubrik i ditt mail.

Vänligen notera dock att kostnader kommer att tas för reparationer/returer i följande fall. Detta gäller även under garantitiden.

  • Fel eller skada orsakad av olämplig användning eller vårdslöshet (stötskador, deformeringar av stommar, socklar, sladdar, krossat glas på ljuskällor etc.)
  • Fel eller skada orsakad av eld, vatten eller en naturkatastrof
  • Naturliga estetiska förändringar som uppstått till följd av normal användning eller åldrande (mindre repor,  flagnande av lack, slitage på kablage etc.)
  • För det fall det inte framgår av garantin till produkten var och när den har inhandlats, eller om denna information har ändrats på garantin
  • Om garantin inte skickats med varan i samband med reklamationen/reparationen

Stommar, kablage, socklar och andra delar kan komma att bytas ut med ersättningsdelar om originaldelar inte finns tillgängliga.

 

PERSONLIG INFORMATION

När du handlar på vår webbsida så kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Havikim AB behandlar all personlig information som konfidentiell. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du kan få detta ändrat eller borttaget. Havikim AB kan också använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbsida.

PRODUKTINFORMATION

Havikim AB har rätten att ändra priser, ta extra kostnader och ändra produktinformation utan föregående meddelande därom. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Vi förbehåller oss dock för eventuella fel som kan förekomma på sidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar produktens rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

LEVERANSER OCH AVBESTÄLLNINGAR

Havikim AB levererar inom Sverige. Leveranser görs i samarbete med svenska posten och andra logistikpartners verksamma inom landet. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta Havikim AB’s kundtjänst eller genom att använda kontaktformuläret på Soudlys (Havikim AB) websida inom 30 dagar från att du fått varorna. Detta är dock under förutsättning att varorna inte packats upp och är i samma skick som när du fick dem. Kostnaderna och risken för att transportera de returnerade varorna till Havikim AB ligger på dig.

För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är så pass försenad att du inte längre vill genomföra köpet är det på ditt ansvar att göra en avbeställning. För det fall försändelsen redan har skickats måste du ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän du har fått en bekräftelse antingen via mail eller telefon av Havikim AB. Om en produkt inte längre säljs har Havikim AB rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. Havikim AB kommer att underrätta kunden om en returvara eller om motsvarande produkter finns tillgängliga.

KUNDKLAGOMÅL

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.

Eventuella klagomål ska göras till Havikim AB kundtjänst och via vårt kontaktformulär på www.soudly.com. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så kommer vi att återkomma till dig inom kort med instruktioner hur du ska gå till väga för återlämning av varan.

Felaktiga produkter som återlämnas till Havikim AB (Soudly) ska alltjämt behandlas varsamt och som om de var felfria. När det gäller samtliga returer är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transporten. För det fall att en återlämnad produkt inte har några fel kommer Havikim AB ta ut en avgift om 100 SEK i transportkostnad. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning.

ANSVAR

Havikim AB ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor. Havikim AB har inget ansvar för indirekta förluster (t. ex. förlorad nedtid, förlorad data, extra arbete eller andra former av ekonomisk skada).

FORCE MAJEURE

Havikim AB ska undantas från skadeståndsansvar eller andra påföljder till följd av omständigheter bortom Havikim AB’s kontroll. Som sådana omständigheter räknas statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Havikim AB eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Havikim AB gör inget anspråk på ägande av sådant innehåll (bilder, foton och videos m.m.) och tar inget juridiskt ansvar för det. För det fall du till exempel misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på websidan, vänligen kontakta vår kundservice.

ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir Havikim AB egendom tills full betalning är gjord.

BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen- Havikim AB förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svenska domstolar ha exklusiv jurisdiktion vad gäller någon tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, bortsett ifrån den mån Havikim AB självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare i dennes hemort.

UPPSÄGNING

Havikim AB förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om Havikim AB misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

ÄNDRINGAR

Havikim AB kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss så kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Havikim AB. Du ska därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.